Projecte DE GÈNERE i LLEURE

Una de les línies pedagògiques de la Fundació Privada En Xarxa és el treball per la igualtat de gènere. La Fundació, com a entitat en l’exercici de l’acció educativa en els diferents projectes educatius, socials i de lleure en els que participa i amb voluntat de transformació social, creu en la necessitat d’abordar aquesta qüestió tot formant als educadors i educadores per a que acompanyin als infants i joves, en l’exercici de les seves responsabilitats, en la construcció i adopció d’actituds tolerants, assertives, empàtiques, igualitàries i respectuoses i, alhora, esdevindre referents a imitar. Es per això que durant el curs 2017-18 es va crear una comissió de gènere que va elaborar el Projecte de Gènere i Lleure de la Fundació En Xarxa, que es ficarà en marxa durant el curs 2018-19. Aquest projecte pretén prevenir situacions de discriminació i violència en els nostres projectes, millorar el treball de la coeducació i fer divulgació externa del projecte per tal d’impulsar la transformació social, a través de formacions per tots els nostres treballadors i treballadores, la renovació del pla d'igualtat i el protocol contra agressions sexistes i la difusió externa del projecte per tal de generar debat i reflexió a la resta de la societat.