Altres projectes

Activitats per a Adults

Realitzem diverses activitats per a adults als Garidells.

 

- TALLERS DE CUINA

- ANGLÈSEstudi assistit dins del Pla Educatiu d’ Entorn de Vila-seca

El Pla Educatiu d’Entorn és una actuació adreçada a infants i joves fins els 18 anys dels centres educatius públics i privats concertats, a tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa però amb una especial atenció als sectors més desfavorits i a les edats més vulnerables.

 

Dins d’aquesta proposta educativa, ens trobem amb els tallers d’estudi assistit, els quals són una acció educativa de suport a la tasca escolar, realitzada fora de l’horari lectiu, per ajudar a l’alumnat d’educació primària, que està en situació sociocultural i/o educativa desafavorida i/o amb dificultats per l’aprenentatge, a proporcionar-los unes condicions que els ajudin al seguiment del currículum escolar.

 

L’adquisició d’hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, col·laborar en l’assoliment de les competències bàsiques, promoure l’ús de la llengua catalana com a instrument de comunicació, aprenentatge i cohesió social, i aprofitar totes les oportunitats que té al voltant en el seu procés de desenvolupament personal, són els aspectes que es pretenen treballar amb els infants en aquest projecte.