Els nostres projectes i serveis

A la Fundació Privada En Xarxa realitzem els nostres projectes orientats en tres grans àmbits:

 Cadascuna de les nostres àrees d'intervenció estan regides sota les nostres directrius més fonamentals de treball amb alegria, amb creativitat, amb voluntat cap a les persones.