SIS VILA-SECA


El SIS Vila-seca aposta per una intervenció basada en cinc pilars: el mateix infant/adolescent, la família, el grup d'iguals, el treball en xarxa i la comunitat. Una acció educativa que inclogui aquests cinc nivells de forma global permet realitzar una intervenció integral en relació a l'infant i adolescent. 

 

Es defineix  com un SIS inclusiu que presta serveis socioeducatius no només als infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, sinó també, als infants i adolescents del municipi que des d'una vessant preventiva es considera que poden necessitar els seus serveis  

 

 


METODOLOGIA

La seva metodologia d'intervenció es fonamenta en la programació i desenvolupament de les activitats grupals estructurades  per diferents grups d'entre 15 i 18 nens i nenes distribuïts per franges d'edat que acudeixen una tarda sencera al SIS distribuïda en un espai de racons que treballen activitats en d'estimulació de les funcions cognitives bàsiques, motivació per l'aprenentatge, hàbits escolars, tècniques d'estudi i tècniques per afavorir la meta-cognició i en un espai d'activitats grupals que mitjançant centres d'interès de caràcter trimestral, presentats com a  programes socioeducatius treballen qüestions com les habilitats i les competències socials, l'autoestima, l'educació emocional, l'educació per a la salut; educació en valors; participació social i comunitària o els drets dels infants.

 

Els nens/es participants poden complementar setmanalment aquesta tarda d'activitats amb dos espais educatius més: El taller "Descobreix" (inclou un conjunt d'activitats d'aprenentatge de competències emocionals, d'autocontrol conductual i d'habilitats social, com d'hàbits i conductes per la reducció del risc amb l'objectiu de dotar a l'infant d'elements de protecció i de potenciar les seves capacitats) i els "Tallers" (activitats centrades en una temàtica o tècnica concreta que fomenten e el treball en grup, el diàleg, la tolerància, la convivència o el respecte: teatre, cuina, pintura,  circ, papiroflèxia, etc.) 

 

A més del treball grupal, el SIS utilitza les següents eines metodològiques: Programa educatiu individual (PEI)., acompanyament personalitzat, Treball amb les famílies (acompanyament, activitats nens/es-famílies i càosules formatives sfamilars),  Pla socioeducatiu familiar (PSF), Escala d'observació de famílies,  escala d'observació de nens/es i escala d'observació de resiliència.