Projecte de joves

Des de la Fundació Privada En Xarxa treballem en diferents programes de joves, dels quals destaquem:

  •  SALUT DINS ELS INSTITUTS
  •  FORMACIÓ DE VOLUNTARIS/ES
  •  ESPAIS JOVES I DINAMITZACIÓ DELS PIJ MUNICIPALS

 


Salut jove als instituts

El programa "Salut jove als instituts de Vila-seca" porta més de 10 anys fent-se. El nostre principal objectiu, és poder donar resposta a les necessitats i les inquietuts de salut detectades pels joves, a través d'una metodología dinàmica i participativa treballant des del constructivisme. A partir de la creació d'un espai d'igualtat creem i reflexionem sobre la temàtica a treballar. 

Espais joves i dinamització als Pijs municipals

L'Espai Jove és un equipament de promoció social que mitjançant un espai relacional promou diversos valors socials i drets humans a partir de la pressa de decisions en la participació activa en diferents col·lectius, activitats  i propostes realitzades pel propi jovent i/o dinamitzador/a de l'espai.