Altres projectes

Activitats per a Adults

Realitzem diverses activitats per a adults als Garidells.

 

- TALLERS DE CUINA

- ANGLÈS

- ZUMBA

- SALSA

- TALLER DE COSTURAEstudi assistit a constantí

Els taller d’estudi assistit, és un acció educativa de suport a la tasca escolar, realitzada fora de l’horari lectiu, per ajudar a l’alumnat d’educació primària, que està en situació sociocultural i/o educativa desafavorida i/o amb dificultats per l’aprenentatge, a proporcionar-los unes condicions que els ajudin al seguiment del currículum escolar.

 

L’adquisició d’hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, col·laborar en l’assoliment de les competències bàsiques, promoure l’ús de la llengua catalana com a instrument de comunicació, aprenentatge i cohesió social, i aprofitar totes les oportunitats que té al voltant en el seu procés de desenvolupament personal, són els aspectes que es pretenen treballar amb els infants en aquest projecte.