escola PAU DELCLÒS


L’escola Pau Delclòs està situada a prop de la Rambla de Tarragona. És una escola pública d’educació infantil i primària.

 

La Fundació Privada En Xarxa portem la gestió integral del menjador d’aquesta escola des de l’any 2004. Abans també ho havíem fet a través de la Fundació Casal l’Amic. Treballem conjuntament amb la direcció del centre i amb l’UMPA (associació de mares i pares) per tal que el nostre projecte estigui en la mateixa línia del projecte educatiu de l’escola.

 

L’equip de l’estona de migdia està format per 11 monitors/es, 1 vetlladora i 2 persones a l’office, més la coordinadora, la Carme Marí. Fem servir el menjador una mitjana de 240 infants cada dia. El menjar ens arriba a l’escola transportat. El càtering que ens el serveix és Àpats Sans.

 

Durant l’estona de migdia, no tot és menjar, també fem activitats d’esbarjo, i sobretot eduquem els nostres infants per que siguin bones persones.  Els projectes educatius que treballem des de la Fundació En Xarxa són:

  • Capacitació, autonomia i responsabilitat. Cada infant decideix la quantitat de menjar que es pot menjar (supervisat pel monitor/a), es responsabilitza de menjar-s’ho, de recollir els estris que ha fet servir i mantenir el seu lloc net. Potenciem la seva autonomia. 
  • Participació activa. Fem assemblees periòdiques, els nostres infants tenen molt a dir. Participen en la decisió de quines activitats volen fer.
  • Sensibilització i medi ambient. Sensibilitzem els infants per fer un bon ús de l’aigua. A l’escola tenim un aparell d’osmosi per tal de no utilitzar aigua envasada en garrafes de plàstic. Separem la brossa orgànica, el paper i cartró i el poc plàstic que fem servir. Fem manualitats amb materials reciclats.
  • Dinamització d’esbarjo. Tenim activitats programades durant tot el curs.
  • Igualtat de gènere. Treballem la igualtat de gènere amb el vocabulari, el joc, i fent activitats específiques.
  • Resiliència i cooperació. Els infants col·laboren amb els/les monitors/es, i amb els companys/es, a l’hora de gestionar els conflictes.

 

També oferim a l’escola servei d’acollida matinal de 7:45 a 9 hores.