ESCOLA MOSSÈN RAMON BERGADÀ 

L' escola Mossèn Ramon Bergadà és un centre d'educació infatil i primària situat a Constantí. La coordinadora responsable del servei del menjador de l'escola Mossèn Ramon Bergadà de Constantí és l'Ana M. Martínez, des de fa dos anys porta la gestió del migdia amb el suport de direcció i l'AFA, tots tres treballen conjuntament pel benefici del menjador.

 

Al menjador comptem amb 8 monitors i una persona per l'office encarregada de l'arribada, la gestió i la distribució del menjar, ja que en aquest menjador és un equip de càtering extern amb productes de proximitat l'encarregat de facilitat el dinar.

 En total l'equip educatiu del servei del migdia és de 10 persones contant els 8 monitors, 1 persona de l'office i la coordinadora, tots plegats són els responsables dels 140 alumnes que fan ús d'aquest servei.

 

Durant les dues hores que funciona el menjador es treballen diferents aspectes, tant a nivell individual com grupal mitjançant  jocs i activitats, que ens ajuden a potenciar aspectes com són la responsabilitat, la resolució de conflictes, la cohesió de grup, etc. 

En el menjador es potencia l'autonomia i la responsabilitat a partir de la rutina del menjar, mitjançant l'autoservei l'alumnat és l'encarregat de parar-se la taula, de posar-se el dinar i decidir la quantitat menjar que dinar. Tot seguit recullen els estris i netejar la zona on ha menjat. Aquest apartat amb la pandèmia s'ha hagut d'adaptar, l'objectiu és que el curs vinent torni tot a la normalitat.

 

Les activitats que es fan a l'estona del pati durant el migdia són dinamitzades. A partir d'assemblees amb l'alumnat es dissenya les activitats i la duració de cada activitat, com a jocs amb pilota, jocs tradicionals, tallers relacionats amb dies internacionals i festius, etc.

 

El menjador es preocupa per l'ecosistema. Per tenir més consciència del medi ambient l'alumnat recicla tota classe de deixalles que produeix, diferenciant la brossa orgànica de la de paper i puntualment la de plàstic, ja que des de fa uns anys s'ha reduït molt la utilització d'aquest material. També s'utilitza el sistema d 'osmosi per evitar l'ús d' ampolles de plàstic. Addicionalment, en l'àmbit ambiental, aquest menjador té un projecte destinat pel curs vinent que es tracta de potenciar i treballar l'hort de l'escola, ja que una part de l'hort està destinada a l'ús de l'alumnat del menjador.

 

Finalment, la sort de ser un menjador relativament petit és que es treballa d'una forma molt familiar on el vincle amb el monitor/a és clau.