ESCOLA MOLÍ DE VENTL'escola Molí de Vent és un centre d'educació infantil, primària i secundària situat a Torredembarra. Des de la Fundació En Xarxa gestionem l'estona del migdia de l'escola. Som un equip de 15 monitors i monitores, 2 persones d'office i la coordinadora Maria València. Acompanyem entre 270 i 300 infants diàriament.

 

Durant l'estona del migdia treballem les 6 línies educatives de l'estona del migdia, destacant la línia educativa de capacitació, autonomia i responsabilitat on treballem l'autoservei, l'autogestió de les activitats proposades per ells/es i els infants de 5è i 6è gestionen petits projectes pels infants d'infantil. Per altra banda, també cal remarcar el treball seguint la línia de medi ambient, amb la recollida i reciclatge de plàstics i cartró i el control de la quantitat diària utilitzada i el reciclatge de l'aigua sobrant per a regar  l'hort de l'escola.

 

Per altra banda, i seguint la línia de dinamització d'esbarjo, preparem una programació mensual amb diverses activitats. Aquesta programació s'elabora conjuntament amb l'equip de monitoratge i la canalla, per tal de potenciar la participació dels infants i adaptar les activitats als seus interessos.