escola l'arrabassada


L' Escola l'Arrabassada (Tarragona) és una escola pública dirigida per infants d'infantil i primària. Fa 10 anys que treballem conjuntament amb Afa ,direcció i tot el col·lectiu escolar per seguir la mateixa línia educativa de treball. Amb una aposta per fomentar les nostres línies pedagògiques, que són:

  • Programa de dinamització d'esbarjo (jocs al pati i a classe).
  • Capacitació i autonomia (autoservei i fomentem la seva autonomia).
  • Projecte de participació activa (assemblees on poden participar i opinar).
  • Programa de sensibilització i medi ambient (reciclatge, osmosi i hort).
  • Projecte d'igualtat i gènere (assemblees i xerrades).
  • Projecte de resiliència i cooperació (d'una dificultat fem una oportunitat).

Actualment tenim servei de càtering i atenem a uns 370 infants. El nostre equip és de 2 persones a l'office , i 23 monitors i monitores més una coordinadora .