Curs de director/a de Lleure Infantil i Juvenil

El curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara als alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil , i  que els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes , i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip personal monitor.

 

L’alumne ha de tenir 18 anys complerts el dia de l’inici del curs.

 

 Continguts i Estructura:  

 

** Normativa del curs de director/a de lleure (descarregar)

 

Els curs consta de dues etapes. L’etapa lectiva amb 4 mòduls formatius, i l’etapa pràctica amb 1 mòdul. A més els alumnes han de lliurar una memòria de pràctiques, que es realitza en modalitat a distància.

 

El curs té un total de 410 hores; en el cas del curs convalidat, és de 320h (itinerari B). 

 

La normativa estableix que es pot cursar un màxim del 33% de la durada de cada mòdul formatiu amb la modalitat de formació a distància. 

En el cas de l’itinerari B : 31 hores de modalitat online i 35 a distància, distribuïdes de la següent manera:

25 hores imputables a l’elaboració de la memòria per part de l’alumne.

10 hores en un treball monogràfic.

31 hores distribuïdes en els diferents mòduls, no superant el 33% de cada mòdul que permet la normativa.

 

Per a poder realitzar aquest curs, en itinerari B, és a dir, part del curs convalidat, cal : Es pot convalidar el mòdul MF1867_2 (processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil) i el MF1868_3, (tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure), acreditant alguna de les següents titulacions

 

-   Estar en possessió del títol de monitor/a de lleure

- Estar en possessió de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, educació primària, educació social, pedagogia o psicologia, CAFE (Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport), CFGS d’educació infantil, CFGS d’integració social, FP II Jardí d’infància, CAP, Màster de Formació del Professorat o Màster de Psicopedagogia  i acreditar un mínim de 2 anys (700 hores) d’experiència  en el camp de monitoratge d’educació infantil i juvenil.

 

 

Lloc:  Tarragona, a determinar

 

Dates: del 25 de febrer 2019 al 11 de d'abril de 2019

 

Horari: de dilluns a divendres de 16 a 20h

 

Preu:  320€ 

 

Inscripció:  FINS EL 15 DE FEBRER DE 2019 (o fins a completar places) 

Per a formalitzar-la, cal portar en persona o enviar per  mail a  formacio@enxarxa.cat

  • FITXA D'ISCRIPCIÓ    (DESCARREGAR)    
  • Fotocòpia  dni.
  • El comprovant de l'ingrés bancari o fer el pagament en efectiu a l'oficina.

Ens reservem el dret d'anul·lar el curs si el nombre d'alumnes no es suficient. en aquest cas es retornarà l'import íntegre del curs