Formació En Xarxa

Curs de director/a de Lleure infantil i juvenil

Amb aquesta formació podras aprendre a realitzar tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil. A més et capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes , i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip personal monitor.


Curs de Pre monitor/a de Lleure  infantil i juvenil

Amb aquest curs aprendreu competències, recursos i tècniques i tindreu la possibilitat de participar com a voluntaris/es en els nostres casals d'estiu. 


Curs de Monitor/a de Lleure infantil i juvenil

Voleu formar-vos i endinsar-vos en el món del lleure? El curs de monitor/a està dissenyat per aconseguir el Títol Oficial de monitor/a d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil . 


Curs de Manipulació d'Aliments

Amb aquest curs s'obtenen eines metodològiques i conceptuals bàsiques per dur a terme una correcta manipulació dels aliments (pràctiques correctes d'higiene) i coneixements de les característiques bàsiques dels aliments, malalties infeccioses, perills de contaminació,  microbis i utillatges usats en la seva manipulació... També s'explicaran les recomanacions preventives "les regles d'or" que marca la OMS (Organització Mundial de la Salut). Tot amb exemples molt pràctics i casos reals de Manipulació   d'Aliments. 


Curs de Monitor/a de menjador i transport escolar

L'objetiu d'aquest curs és adquirir destreses per intervenir adequadament en les diferents situacions que sorgeixen en l'espai del menjador. Rebreu informació en l'àmbit de psicologia, pedagogia, gestió i organització, salut i primers auxilis, recursos i tècniques de suport (expressió corporal i teatre, expressió musical i plàstica, recusos lúdics...) i sobre monitoratge al transport escolar.


Curs de Vetllador/a escolar

Amb aquest curs podreu adquirir coneixements bàsics sobre el desenvolupament maduratiu dels nens/es amb necessitats educatives especials, conèixer les tasques i funcions bàsiques d'un/a vetllador/a escolar i adquirir recursos i/o orientacions per a realitzar la tasca de vetllador/a escolar.