formació per a l'alumnat

Aquest curs 2022-22, hem desenvolupat dos projectes de formació acadèmica i emocional per a l'alumnat de l'escola Pau Declòs de Tarragona: la formació de català i el projecte d'autoestima i resolució de conflictes.


FORMACIÓ DE CATALÀ

La formació de català per l'alumnat és un suport per a tots aquells infants que necessiten acompanyament en l'aprenentatge i ús de la llengua catalana.

PROJECTE D'AUTOESTIMA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

La finalitat del projecte és que els infants puguin adquirir recursos per entendre, afrontar, gestionar i resoldre conflictes, i reflexionar entorn la seva relació amb els companys/es.