EN XARXA EN IGUALTATUna de les línies pedagògiques de la Fundació Privada En Xarxa és el treball per la igualtat de gènere. La Fundació, com a entitat en l’exercici de l’acció educativa en els diferents projectes educatius, socials i de lleure en els que participa i amb voluntat de transformació social, creu en la necessitat d’abordar aquesta qüestió tot formant als educadors i educadores per a que acompanyin als infants i joves, en l’exercici de les seves responsabilitats, en la construcció i adopció d’actituds tolerants, assertives, empàtiques, igualitàries i respectuoses i, alhora, esdevindre referents a imitar. Es per això que durant el curs 2017-18 es va crear una comissió de gènere que va elaborar el Projecte de Gènere i Lleure de la Fundació En Xarxa. Aquest projecte pretén prevenir situacions de discriminació i violència en els nostres projectes, millorar el treball de la coeducació i fer divulgació externa del projecte per tal d’impulsar la transformació social, a través de formacions per tots els nostres treballadors i treballadores, la renovació del pla d'igualtat i el protocol contra agressions sexistes i la difusió externa del projecte per tal de generar debat i reflexió a la resta de la societat. 


pla d'igualtat d'oportunitats (2020-2024)

No es posible ver el contenido de Powr.io debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (funcional y marketing) para aceptar la Política de cookies de Powr.io y poder ver el contenido. Puedes encontrar más información al respecto en la Política de privacidad de Powr.io.

GUIA DE LLENGUATGE INCLUSIU

Us presentem la Guia de Llenguatge Inclusiu de la Fundació En Xarxa. Una Guia elaborada a partir de la Guia d'usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

L’objectiu del present document és potenciar l’ús inclusiu de la llengua en totes les formes comunicatives de la Fundació En Xarxa (textos oficials, ofertes de feina, xarxes socials, cartelleria…), evitant així la utilització de formes lingüístiques que no incloguin totes les persones. El plantejament i l’elaboració d’aquesta Guia sorgeix a partir dels objectius marcats en el Pla d’Igualtat de la Fundació En Xarxa 2020-2024.

No es posible ver el contenido de Powr.io debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (funcional y marketing) para aceptar la Política de cookies de Powr.io y poder ver el contenido. Puedes encontrar más información al respecto en la Política de privacidad de Powr.io.

PROJECTE  GEDUCA

GEDUCA són una sèrie de sessions educatives on apropem la perspectiva de gènere als diversos àmbits vitals d'infants i joves, amb un objectiu molt clar: capacitar a infants i joves en la detecció de situacions de desigualtat de gènere i donar eines perquè la puguin combatre. GEDUCA neix de la necessitat de treballar el gènere i les relacions sexuals i afectives des de la infància, per tal de millorar la igualtat i el respecte entre les persones, a mesura que aquestes van creixent i desenvolupant la seva personalitat.

 

Utilitzem una metodologia activa i participativa que parteix dels coneixements inicials del mateix alumnat. A partir de l'experiència, el debat i la reflexió del mateix grup treballem les diferents temàtiques emmarcades dins del gènere.

 

Si voleu més informació, contacteu amb genereilleure@gmail.com o julia@enxarxa.cat.